Boktips

Om du vill läsa mer om Matvik eller Hällaryds skärgård kan du börja med nedanstående litteratur!


Historisk beskrivning av Hällaryds skärgård
Kullberg, Sven-Åke, 1923- (författare)
ISBN: 9163127229
Publicerad: [Karlshamn] : [S.-Å. Kullberg], 2002
Tillverkad: Kristianstad : Kristianstads boktr.
Språk: Svenska 87 s. + 1 vikt karta
Info: http://libris.kb.se/bib/8735598#more_info

Här hittar du det mesta om skärgårdens historia, hur man levde förr och med kul information om hur man tror alla öar kobbar och skär fick sina namn. Boken har också en karta/sjökort över skärgården. Finns på ett antal bibliotek i Blekinge.


Fiskarebönder och landskapet i Karlshamns skärgård förr och nu
Ingela Granqvist och Jörgen Hassgård (författare)
Landskapsvetarprogrammet, Högskolan Kristianstad
Kristianstad 2005

Även om man i rubriksättningen av det här examensarbetet helt missat att skärgården heter Hällaryds skärgård även om den ligger i Karlshamn, så är den riktigt väl genomarbetad och garanterat jätteintressant att läsa.

http://www.diva-portal.se/smash/get/diva2:229992/FULLTEXT01.pdf