Skärgårdstrafiken

De senaste åren har skärgårdstrafiken utökats och öarna har blivit mer tillgängliga. På många av de obebodda öarna har det byggts bryggor så att skärgårdstrafiken kan hjälpa sommargästerna komma ut i skärgården utan egen båt.

Nytt för år 2020 är att den röda linjen även trafikerar Vägga, vilket är väldigt kul.

Skärgårdstrafiken sköts av Blekinge Länstrafik, som i sin tur anlitar Haglunds Shipping för att trafikera linjerna.

Blekinge Länstrafik
Här hittar du information om linjerna, med tidtabeller och priser.
https://blekingetrafiken.se/reseinformation/skargardstrafik/karlshamn/

Haglunds Shipping
https://haglundshipping.se/karlshamn-tarno-tjaro